Search
Close this search box.

KOKUYO I THE CAMPUS

KOKUYO I THE CAMPUS

Tokyo, Japan

UNLOCKING URBAN CREATIVITY

An open space where anyone can come to work, to experiment, or to enjoy life

THE CAMPUS 

KOKUYO บริษัทเฟอร์นิเจอร์ชั้นนำของญี่ปุ่นได้ทำการปรับปรุงอาคาร สำนักงาน และ สร้างพื้นที่ใหม่ให้เป็นทั้งโชว์รูม ไลฟ์ออฟฟิศ เเละ พื้นที่สาธารณะ โดยมีชื่อเรียกว่า THE CAMPUS ซึ่งตั้งอยู่ที่ใจกลางเมืองโตเกียวประเทศ ญี่ปุ่นโดยมีการออกแบบให้เป็นพื้นที่สีเขียว ทำให้พื้นที่มีความร่มรื่น สร้างบรรยากาศที่ดี เหมาะสำหรับการใช้ พื้นที่ในหลากหลายกิจกรรมได้อย่างไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าจะ เป็นการทำงาน การพักผ่อน ซึ่งไม่ใช่แค่พนักงานที่สามารถ ใช้พื้นที่ได้ แต่คนทั่วไปก็สามารถเข้ามาใช้งานได้เช่นกัน

STRATEGY

 KOKUYO ได้ทำการออกแบบ และปรับปรุงอาคาร ที่มีอายุกว่า 40 ปีให้ออกมาเป็น THE CAMPUS ได้อย่างน่าสนใจ ซึ่ง THE CAMPUS ได้สร้างคำนิยามของสำนักงานใน ใจกลางเมืองให้ออกมาในรูปแบบใหม่รวม ถึงสร้างบรรยากาศที่ดีในการใช้ชีวิต การทำงาน และ การพักผ่อนให้กับพนักงานอีกด้วย

DESIGN

การออกแบบมาพร้อมกับแนวคิด พื้นที่เปิดสำหรับการทำงานเเละการใช้ชีวิตสำหรับทุกคนโดยหนึ่งในอาคารทั้งสามได้ถูกปรับพื้นที่และสร้างพื้นที่ที่เป็นเหมือนสวนสาธารณะขึ้นมา ซึ่งเป็นการนำธรรมชาติเข้าสู่ใจกลางเมือง สร้างพื้นที่สีเขียวที่สามารถใช้งานได้จริง  มีการตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับใช้ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการนั่งพักผ่อน หรือนั่งทำงาน พร้อมกับบรรยากาศที่ร่มรื่น มีความธรรมชาติ 
โดยเบื้องหลังแนวคิดการออกแบบก็ไม่ได้เพียงแค่ส่งเสริมเรื่องสุขภาพ จิตใจ แต่ยังส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย
ซึ่งนอกจากนี้ นักออกแบบยังคำนีงถึงสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยทางทีมสถาปนิกได้มีการออกแบบให้ไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรอบๆ อีกทั้งยังเพิ่มบรรยากาศสิ่งแวดล้อมให้คน ภายนอกสามารถเข้าถึงได้

WORK SPACE 

การออกแบบสำนักงานในอาคารมุ่งไปที่กิจกรรมการทำงานของพนักงานมากกว่าการแบ่งเป็นแผนก โดยชั้นต่างๆก็มีการแบ่งประเภทการทำงานที่แตกต่างกันตามความต้องการของ พนักงาน ทำให้เกิดการทำงานที่คล่องตัว อีกทั้งยังมีการออกแบบพื้นที่ทำงานที่ทำให้สื่อสารกันได้ง่ายมากยิ่งขึ้น 
และภายในอาคารก็มีพื้นที่สำหรับจัดกิจกรรม และการประชุมขนาดใหญ่ที่เรียกว่า”core”โดยได้รับการสร้างขึ้นในรูปแบบวงกลมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารซึ่งพื้นที่นี้ก็มีการจัด กิจกรรมเป็นระยะเวลาสม่ำเสมออีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ส่งเสริมบรรยากาศให้มีความคิดสร้างสรรค์อีกด้วย

Facilities and Amenities

SUSTAINABILITY

KOKUYO ยังคงให้ความสำคัญกับความยั่งยืนโดยมีมาตรการต่างๆ เช่นลดการใช้พลาสติก มีการใช้คอนกรีตที่มีรูพรุนเพื่อลดความร้อนในเมือง อีกทั้งมีการใช้พลังงานทดแทนเป็นส่วนใหญ่เเละมีแผนจะปรับเปลี่ยนไปเป็น พลังงานทดแทนเพื่อจ่ายไฟให้กับอาคารในอนาคต และลดการใช้น้ำลงร้อยละ 27 ผ่านการใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน้ำ

TECHNOLOGY

THE CAMPUS มีการปรับวิธีการทำงานให้เป็นในรูปแบบใหม่มีความทัน สมัยโดยมีการให้บริการซอฟต์แวร์ ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการจอง โต๊ะทำงาน ห้องประชุมเซ็นเซอร์ที่บอกถึงบริเวณที่มีคนเยอะพนักงาน ก็สามารถเลือกหลีกเลี่ยงได้ พร้อมทั้งระบบเซ็นเซอร์ที่ช่วยให้เพื่อนร่วมงาน สามารถเห็นกันได้ว่าแต่ละคนอยู่ตรงไหนกันบ้าง ทำให้ง่ายต่อการ สื่อสารมากยิ่งขึ้น    

DESIGNER

นอกจากนี้ KOKUYO ก็มีการสำรวจความต้องการของพนักงานในออฟฟิศก่อนด้วยว่าต้องการพื้นที่ใช้งานแบบไหนบ้างเพื่อจะได้ตรงกับความต้องการของ พนักงานมากที่สุด ตัวอย่างเช่น พื้นที่ชั้น 6 เดิมถูกออกแบบด้วยธีม’playful’เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอย่างไรก็ตามเมื่อทำผลสำรวจ กลับพบว่าแนวคิดไม่ตรงกับความต้องการของพนักงานและได้มีการใช้น้อยกว่าชั้นอื่น พื้นที่นี้จึงถูกเปลี่ยนเป็นธีม’‘nurture’’และเป็นพื้นที่ที่ถูกให้ความสำคัญใน การส่งเสริมการพัฒนาบุคลากร และการมีส่วนร่วมของทีม ผลลัพธ์คือมีพนักงานมาใช้พื้นที่ nurture ซึ่งมากขึ้นเกือบจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของ อัตราการใช้งานที่เก่า

Interested in our product

Leave us your details and our dedicated sales will get back to you as soon as possible