Search
Close this search box.
Kokuyo

3 ข้อสำคัญที่ควรรู้ ก่อนเริ่มสร้างและรีโนเวทออฟฟิศใหม่ ให้ตอบโจทย์

Facebook
Twitter

3 ข้อควรรู้ก่อนเริ่มต้นสร้าง และรีโนเวทออฟฟิศใหม่ ให้ตอบโจทย์

การสร้างออฟฟิศใหม่ หรือการรีโนเวทเปลี่ยนแปลงภาพลักษณ์เดิมให้กลายเป็นสถานที่ ที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้น จึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามสำหรับบริษัทที่ต้องการสร้างพื้นที่สำนักงาน หรือออฟฟิศ รวมถึงยังมีความสำคัญกับพนักงานในการสร้างบรรยากาศการทำงานด้วยเช่นกัน ดังนั้นการสร้าง และ รีโนเวทออฟฟิศจึงเป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจอยู่ไม่น้อย ควรคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ก่อนเริ่มต้นการสร้าง และรีโนเวทออฟฟิศ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการทั้งในด้านการออกแบบ และการใช้งานจริงซึ่งในบทความนี้เราขอพาไปดู 3 ข้อควรรู้ก่อนเริ่มสร้าง และรีโนเวทออฟฟิศให้ตรงกับไลฟ์สไตล์ของทุกคนในองค์กร

การสร้างออฟฟิศ

1.เข้าใจความต้องการ และปัญหาของออฟฟิศเดิม

ข้อแรกที่ควรรู้ก่อนเริ่มต้นสร้าง และรีโนเวทออฟฟิศใหม่ นั่นก็คือการทำความเข้าใจความต้องการ และปัญหาของออฟฟิศเดิม โดยเฉพาะกรณีที่ต้องการรีโนเวทออฟฟิศใหม่ ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากในการทำความเข้าใจ เพื่อจะได้แก้ไขปัญหา และปรับเปลี่ยนโครงสร้างออฟฟิศใหม่ให้ตอบโจทย์การใช้งานมากยิ่งขึ้น

การสร้างออฟฟิศ

วิเคราะห์ปัญหาของออฟฟิศเดิม

การทำความเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นของออฟฟิศเดิมเป็นสิ่งสำคัญ โดยบุคลากรในออฟฟิศควรร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาในด้านต่าง ๆ ที่เป็นจุดอ่อน หรือข้อเสียเปรียบในการสร้างบริษัท เช่น ปัญหาเชิงโครงสร้างอาคาร, ปัญหาการจัดเก็บเอกสาร, ปัญหาการจัดการพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ในออฟฟิศ เช่น ห้องประชุม ห้องนั่งเล่น ห้องทำงาน, ปัญหาเรื่องสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ อย่างเครื่องปรับอากาศ พัดลม คอมพิวเตอร์ หรือการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ให้ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน

พิจารณาฟังก์ชันการใช้งานของออฟฟิศเดิม

นอกจากนี้ควรพิจารณาฟังก์ชันการใช้งาน และกิจกรรมการทำงานของออฟฟิศเดิม ว่ามีการใช้งาน หรือมีกิจกรรมประเภทใดบ่อยที่สุด เพื่อสร้างหรือรีโนเวทออฟฟิศใหม่ที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น เช่น ส่วนมากใช้พื้นที่ออฟฟิศในการประชุมเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นควรเพิ่มพื้นที่ห้องประชุมให้มีจำนวนหลายห้อง เพื่อรองรับกิจกรรมการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

สำรวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นของพนักงาน

สิ่งสุดท้ายคือการสำรวจความพึงพอใจ และความคิดเห็นของพนักงานในเรื่องต่าง ๆ   ที่เกี่ยวกับการทำงาน เพื่อเก็บนำมาเป็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงคุณภาพของออฟฟิศที่จะสร้าง หรือ รีโนเวท

2. การวางแผน และการเตรียมตัวสร้างหรือรีโนเวทออฟฟิศ

ข้อต่อไปที่ควรรู้ก่อนเริ่มสร้าง หรือรีโนเวทออฟฟิศใหม่ก็คือการวางแผน และเตรียมตัวให้พร้อม ซึ่งควรมีการวางแผน และเตรียมตัวต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

รีโนเวทออฟฟิศ

กำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการรีโนเวท

ควรมีการกำหนดวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องการรีโนเวท หรือสร้างออฟฟิศเพื่ออะไร เช่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน การสร้างสภาพแวดล้อมทำงานที่สร้างสรรค์ และกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ หรือการลดปัญหาที่ไม่จำเป็นในการทำงาน เป็นต้น

การเตรียมความพร้อม และวางแผนเรื่องงบประมาณ

นอกจากการกำหนดวัตถุประสงค์แล้ว ก็ควรมีการเตรียมความพร้อมในด้านงบประมาณ เช่น การประมาณค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และการปรับปรุงโครงสร้างอาคารต่าง ๆ ซึ่งควรกำหนดการวางแผนการเงินให้เหมาะสมเพื่อรองรับการรีโนเวท และสร้างออฟฟิศใหม่ ที่ต้องครอบคลุมระยะเวลาการสร้างที่กำหนด

การเตรียมพื้นที่ และทรัพยากรสำหรับรีโนเวท

การเตรียมพื้นที่ และทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการรีโนเวท เช่น การจัดเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับการทำงาน การสร้างพื้นที่สำหรับการทำงานร่วมกัน หรือการจัดห้องประชุมที่สะดวกสบายเพื่อการประชุม

3. กระบวนการสร้าง และรีโนเวทออฟฟิศ

เข้าสู่ขั้นตอนสำคัญสุดท้าย นั่นก็คือกระบวนการสร้าง และรีโนเวทออฟฟิศ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ควรทำความเข้าใจอย่างละเอียด เพื่อกระบวนการสร้างที่ครบถ้วน และถูกต้องตามแพลน พร้อมทั้งงบประมาณที่วางเอาไว้ รวมถึง Timeline ที่ชัดเจน โดยมีข้อควรพิจารณาดังต่อไปนี้

ทำออฟฟิศใหม่

การออกแบบ และการจัดวางพื้นที่ใหม่

การออกแบบแผนผัง และจัดวางพื้นที่ใหม่เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ และการใช้งานขององค์กร เช่น เปลี่ยนจากการสร้างออฟฟิศแบบเดิม เป็นการสร้างพื้นที่ส่วนกลางเพื่อส่งเสริมการสื่อสาร และการทำงานร่วมกัน หรือการจัดวางอุปกรณ์สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ให้ตรงกับการออกแบบใหม่ เช่น การจัดทำแผนผังการวางโต๊ะ และอุปกรณ์ให้เข้ากับการทำงาน

การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่เหมาะสม

การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ที่เหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และการใช้งานของพนักงาน เช่น การเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์ที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ ใช้ได้หลากหลายโอกาส

การกำหนด Timeline และติดตามผล

ขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการสร้าง และรีโนเวทออฟฟิศใหม่ คือการกำหนด Timeline ชัดเจนของกระบวนการรีโนเวทออฟฟิศใหม่ และติดตามผล ของการรีโนเวทเพื่อให้แน่ใจว่าออฟฟิศใหม่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และปัญหาที่มีอยู่ได้ดีขึ้นตรงตามจุดประสงค์

Kokuyo One Stop Service

แนะนำบริการ One Stop Service จาก Kokuyo

สำหรับบริษัทที่กำลังมีแพลนสร้างออฟฟิศใหม่ หรือรีโนเวทออฟฟิศ และต้องการบริการออกแบบ สร้างออฟฟิศแบบครบวงจร ขอแนะนำบริการ One Stop Service บริการออกแบบพื้นที่สํานักงานแบบครบวงจรที่เข้าใจ และใส่ใจทุกความต้องการของลูกค้า โดยมีการเก็บข้อมูลเพื่อประมวลผล และออกแบบให้ตอบโจทย์ที่สุดตั้งแต่ขั้นตอนแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย

● Design ออกแบบออฟฟิศในแบบที่คุณต้องการ

● Build สร้างพื้นที่ออฟฟิศที่ตอบโจทย์และมีประสิทธิภาพ

● Consult บริการให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ

ปรึกษาทีมผู้เชี่ยวชาญจาก KOKUYO ได้ที่ https://kokuyo.co.th/contact/space-planning/ 

Interested in our product

Leave us your details and our dedicated sales will get back to you as soon as possible