Search
Close this search box.

ดีไซน์การออกแบบออฟฟิศแห่งอนาคต ที่คิดมาแล้วเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานยุคใหม่

Facebook
Twitter

ปัจจุบันรูปแบบการทำงานได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลกและเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น Work From Home (WFH), การทำงานแบบไร้กระดาษ, การประชุมทางเว็บ, แชทออนไลน์, การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เรียกอีกอย่างว่าวิถีชีวิตแบบ ‘New Normal’ ที่เราปรับตัวกันมาเรื่อย ๆ หลายบริษัทมีการปรับเปลี่ยนขยายสถานที่ทำงานจากสำนักงานจริงไปสู่ออนไลน์มากขึ้น ในอนาคตบริษัทต่าง ๆ จะต้องพัฒนารูปแบบการทำงานและสำนักงานเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในกรณีฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดได้อย่างยืดหยุ่น KOKUYO จึงอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้บริษัทและพนักงานเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยการจำลอง Digital Transformation ของการทำงานในอนาคตตามมุมมองต่าง ๆ เพื่ออัพเดตวิธีการจัดสรรพื้นที่ให้เข้ากับวิถีชีวิตการทำงานในปัจจุบันมากขึ้น

The Function of ‘Central Office’

ในอนาคตจะมีการปรับลดและเพิ่มกิจกรรมที่จำเป็นและมีส่วนสำคัญในการช่วยพัฒนาองค์กรมากยิ่งขึ้น หน้าที่สำคัญของสำนักงานและออฟฟิศจึงจำเป็นจะต้องส่งเสริมฟังก์ชันการทำงานของพนักงาน และเพิ่มความสำคัญของการเชื่อมต่อระหว่างพนักงาน ผู้ปฏิบัติงาน องค์กร และชุมชน ให้เกิดการสื่อสารและประสบการณ์ทำงานที่ดีที่สุด

  • Operation Work 

บรรยากาศที่ดีของการทำงานในออฟฟิศต้องมีความผ่อนคลายและไม่กดดันจนเกินไป เพราะมีส่วนช่วยเสริมให้พนักงานสามารถทำงานเสร็จออกมาได้อย่างรวดเร็ว

  • Team Building 

จัดสรรพื้นที่ให้พนักงานสามารถพูดคุยเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้แบบผ่อนคลายและเป็นกันเองมากขึ้น เพื่อสร้างรูปแบบการทำงานแบบ Team Work ที่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

  • Discussing with Team 

พื้นที่ระดมสมองร่วมกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีกว่า ควรออกแบบพื้นที่และอุปกรณ์ให้สามารถตอบโจทย์การประชุม อภิปราย แลกเปลี่ยนไอเดียผ่านการจดบันทึก หรืออธิบายออกเป็นให้เห็นเป็นภาพชัดเจนได้ไปพร้อม ๆ กัน

  • High Concentration 

เมื่อสมาธิมาก็ย่อมสร้างสรรค์งานได้ดีกว่า การออกแบบพื้นที่ทำงานให้เกิดความรู้สึกส่วนตัวเพื่อตัดสิ่งกระตุ้นหรือเสียงรบกวนออก จึงเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำคัญที่สามารถช่วยให้พนักงานโฟกัสกับงานได้ดียิ่งขึ้น หลายบริษัทจึงปรับเปลี่ยนมาใช้ตู้เก็บเสียงส่วนตัว กันมากขึ้น

  • Professional Work 

จัดสรรพื้นที่สำหรับการทำงานที่ต้องใช้ทักษะพิเศษเพื่อให้เอื้อต่อการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดี

  • Building External Relationship Common Area 

พื้นที่ที่ให้พนักงานหลากหลายแผนกสามารถมาพบปะกันได้ในช่วงเวลาพักผ่อน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและถ่ายทอดปรัญชาในการทำงาน รวมถึงแสดงความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันได้อยู่เสมอ

  • Working with Security 

พื้นที่ปลอดภัยสูงสุดสำหรับจัดการเอกสารสำคัญ

อย่างไรก็ดีการออกแบบสำนักงานจำเป็นจะต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์โลกและเทรนด์ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ ทำทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่ายด้วยบริการ ‘Workspace Planning’ บริการออกแบบพื้นที่สำนักงานอย่างครบวงจรบนพื้นฐานของ ‘Spatial Design’ จาก KOKUYO เพื่อเนรมิตรออฟฟิศในฝันให้เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ง่าย ๆ ให้พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสามารถทำงานออกมาได้อย่างมีความสุขและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

เพียงแค่กรอกฟอร์ม Requirement ที่คุณต้องการผ่าน www.kokuyo.co.th/contact/space-planning และ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Line Official Account @kokuyothailand หรือโทร 02-264-5100-3

Interested in our product

Leave us your details and our dedicated sales will get back to you as soon as possible