Search
Close this search box.

จัดระเบียบชีวิตให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเทคนิคการจดบันทึก แบบ ‘Bullet Journal’

Facebook
Twitter

คุณเคยรู้สึกไหมว่าชีวิตช่วงนี้ช่างวุ่นวาย แต่ละวันก็ผ่านไปไวและทําอะไรไม่เสร็จตามระเบียบแบบแผน ทําให้คุณลืมเวลาที่จะได้ใช้พักผ่อนและพัฒนาตัวเอง เพราะมัวแต่เสียเวลากับงานที่เรียงแถวกันเข้ามาไม่หยุด เพราะไม่ได้ จัดลําดับความสําคัญจนเกิดเป็นความเครียดแบบไม่รู้ตัว สาเหตุหนึ่งเกิดจากการใช้ชีวิตโดยขาดการวางแผน จนทําให้ คุณรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิม KOKUYO จึงขอเสนอไอเดียที่จะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นง่าย ๆ ด้วยเทคนิคการจดบันทึกแบบ ‘Bullet Journal’ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า ‘BUJO’ ที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก

ทําความรู้จัก ‘Bullet Journal’

บันทึกที่ว่าด้วยการจัดระเบียบชีวิตให้มีประสิทธิภาพ ที่ถูกคิดค้นโดย ‘Ryder Carroll’ นักออกแบบและ นักเขียนชาวอเมริกัน เพื่อจัดระเบียบชีวิตและการทํางานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้สัญลักษณ์ ‘Bullet Point’ หรือ สัญลักษณ์ง่าย ๆ เข้ามาเพื่อช่วยทําให้คุณสามารถเห็นภาพรวมของตารางกิจกรรมในชีวิต จัดลําดับความคิดและความ สําคัญของสิ่งที่คุณต้องทํา ให้สามารถวางแผนและจัดสรรการใช้เวลาในแต่ละวันของคุณได้ง่ายขึ้นพริบตาและ Productive มากขึ้น

วิธีการเขียนบันทึก BUJO แบบง่าย ๆ

การเขียนบันทึกโบโจไม่ใช่เรื่องยาก เพราะมีหลักการเบื้องต้นที่นิยมทํากันและสามารถนําไปปรับใช้ใน แบบของตัวเองได้ง่าย ๆ เช่น

 • Future log : การจดบันทึกแบบวางแผนล่วงหน้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว มักจะใช้สําหรับกิจกรรมพิเศษ เช่น ลา พักร้อน ท่องเที่ยว ซึ่งสามารถตีตารางและเขียนวันที่เป็นปฏิทินเล็ก ๆ กํากับเอาไว้
 • Monthly log : การจดบันทึกแบบวางแผนรายเดือน แผนสําหรับกิจกรรมต่าง ๆ ที่คุณต้องทําในเดือนนั้น ๆ โดยส่วนใหญ่มักจดในรูปแบบปฎิทิน และเว้นที่ไว้สําหรับเขียนเป้าหมายต่าง ๆ และกิจกรรมที่ต้องทําลงไป
 • Daily Log / Weekly Log : การจดบันทึกแบบละเอียดแบบสัปดาห์และวัน เพื่อให้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นว่าต้องทําอะไร บ้างด้วยการเขียน To do list หรือจะจด Mood tracker, Habit tracker เพื่อติดตามสภาพจิตใจ รวมไปถึงกิจวัตร ประจําวันที่คุณอยากทํา และยังเป็นการวัดความ Productive และประสิทธิภาพในการใช้เวลาแต่วันของคุณไปในตัว
 • Rapid Logging : วิธีการจดบันทึกโดยใช้คําให้กระชับและเข้าใจง่าย ด้วย Short sentence หรือประโยคสั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ได้ใจความ มี Topics ตั้งชื่อหัวข้อในทุกกิจกรรม เพื่อให้ง่ายต่อการบันทึกและจัดหมวดหมู่
 • Bullets : หัวใจหลักในการจดบันทึกแบบบูโจคือการใช้สัญลักษณ์แสดงสถานะของหัวข้อบันทึกต่าง ๆ โดยเรา สามารถสร้างสัญลักษณ์ด้วยตัวเองได้ แต่จะมีสัญลักษณ์ที่คนทั่วไปนิยมใช้ดังนี้

  + แทนสิ่งที่ต้องทํา หรือ To do list
  X แทนงานที่ทําเสร็จแล้ว ปกติคือเขียนทับตัวข้างบน
  > แทนงานที่ไม่เสร็จแล้วต้องย้ายไปวันอื่น
  – แทนการบันทึกทั่วไป (Note)
  ° แทน Event หรือกิจกรรมที่ต้องทํา

การจดบันทึกแบบ Bullet Journal นั้นมีเพียงหลักการง่าย ๆ แต่ไม่มีกฏเกณฑ์ที่ตายตัว ซึ่งการจดบัน ทึกผ่านการเขียนด้วยมือ คือวิธีได้รับความนิยมมากที่สุด และยังเป็นเสน่ห์ของการจดบันทึกในแบบของบูโจอีกด้วย เพราะผลวิจัยออกมาว่าการเขียนทําให้เกิดสมาธิมากกว่าการพิมพ์ผ่านคอมพิวเตอร์ โดยเราสามารถออกแบบการ จดบันทึกของตัวเองได้ ตั้งแต่เลือกสมุก วิธีการจด การกําหนดหัวข้อ รวมถึงการออกแบบตกแต่งในสไตล์ของตัวเอง จะขีดจะเขียน ตัดแปะ วาดรูป ติดภาพถ่ายโพลารอยด์ หรือสติกเกอร์ที่ชอบ ก็สามารถปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้ แบบเต็มที่ และแน่นอนคุณควรหาสมุดจดบันทึกดี ๆ สักเล่ม เพื่อปลดปล่อยจินตนาการลงไป แต่การหาสมุดจดบันทึกดี ๆ สักเล่มไม่ใช่เรื่องง่าย! KOKUYO จึงออกแบบ ‘KOKUYO ME Softring Notebook’ สมุดบันทึกสําหรับคนรักการจด เพื่อจบทุกปัญหาของการจดไว้ที่สมุดเล่มนี้

ความพิเศษของสมุดเล่มนี้ คือขนาด A5 ที่เหมาะกับการจดบันทึกและพกพาใส่กระเป๋า โดยสันสมุด ออกแบบมาให้เป็นห่วงทรง D Shape ที่ทําจากเรซินโอเลฟิน ซึ่งคุณสามารถวางมือทับได้โดยไม่เจ็บและจดบันทึกได้สนุก เพลินกว่าเดิม โดยเนื้อกระดาษยังเลือกใช้กระดาษที่ผลิตจากไม้สําหรับการทํากระดาษโดยเฉพาะตามหลักความยั่งยืนที่ KOKUYO ยึดถือมาตลอด

ในขณะที่ดีไซน์ปกเลือกใช้สีแบบ Lend Color ที่เห็นสีสะท้อนหลายมุมมองและมีสีให้เลือกเยอะมากกว่า 8 สี ทั้ง Chic Plum, Fragile Mint, Golden Green, Moon Lime, Shell Pink, Smoky Sky, Taupr Rose และ Tofu White ที่เข้ากับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ สามารถสะท้อนตัวตนผ่านการเลือกสมุดดี ๆ สักเล่มไว้ใช้งานจดบันทึก ‘Bullet Journal’ ในการจัดระเบียบชีวิตให้มีประสิทธิภาพ และชีวิตดีขึ้นง่าย ๆ

สามารถดูสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ https://kokuyo.co.th/product/soft-ring-notebook-a5 All Photo By bulletjournal.com

Interested in our product

Leave us your details and our dedicated sales will get back to you as soon as possible